Sekcja powitalna

Niemiecko - Polska Fundacja

Nowa Energia

Poznaj nas

O nas

Niemiecko - Polska Fundacja Nowa Energia z siedzibą w Lublinie powstała dzięki inicjatywie polskich i niemieckich fundatorów na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie działań związanych z odnawialnymi źródłami energii, ochroną środowiska, zwiększaniem efektywności energetycznej i Smart Grid. Oddział terenowy Fundacji jest zlokalizowany w Suwałkach.

Obszarem działalności Fundacji jest tworzenie oraz wdrażanie projektów w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska we współpracy z europejskimi, krajowymi i samorządowymi instytucjami. Wspieramy lokalne inicjatywy i edukację społeczeństwa. Realizujemy przedsięwzięcia łączące biznes i naukę.

Fundacja Nowa Energia jest koordynatorem Klastra Ekoinnowacje, w skład którego wchodzą m.in.: przedsiębiorstwa z branży OZE, jednostki naukowe, instytuty badawcze, izby przemysłowo handlowe, instytucje otoczenia biznesu.

Wdrażamy najnowocześniejsze technologie przy udziale efektywnych systemów zarządzania w oparciu o wiedzę naszych ekspertów, a potencjalnym inwestorom udzielamy niezbędnego wsparcia i fachowego doradztwa. Jesteśmy zarejestrowanym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) o numerze 03/26/2014/456.

Aktualności

imgNews

Zapraszamy na konferencję „Fundusze unijne dla lubelskich przedsiębiorców”

DC Centrum Akredytowany Ośrodek Innowacji wraz z Lubelskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wraz z Partnerami zapraszają na konferencję 7 lipca w Auli IŚ Politechniki Lubelskiej.
imgNews

Ustawa o OZE wchodzi w życie 4 maja 2015

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) z dnia 20 lutego 2015 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 3 kwietnia 2015 roku i wejdzie w życie po 30 dniach […]
imgNews

Prezydent podpisał ustawę o OZE

W dniu 11 marca 2015 roku prezydent RP podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) w wersji uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2015 roku.
Wszystkie wiadomości

Projekty

2.2.1 KSU Świadczenie usługi systemowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw 2.2.1 KSU Świadczenie usługi systemowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Czytaj więcej
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Czytaj więcej
2.1.1 Zielony Potencjał Lubelszczyzny 2.1.1 Zielony Potencjał Lubelszczyzny Czytaj więcej
2.2.1 KSU Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw 2.2.1 KSU Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Czytaj więcej
9.2 PWP Energia Odnawialna Szansą Suwalszczyzny 9.2 PWP Energia Odnawialna Szansą Suwalszczyzny Czytaj więcej

Partnerzy

logo-energie-kassel
logo-en
logo-pntpw
logo-lpnt
logo-war
logo-ares
logo-energie-karlsruhe
logo-wsz
logo-instoze
logo-deenet
logo-mew
logo-ideopolis